A VOKE Csomóponti Művelődési Központ 1993 óta a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület önálló jogi személyiségű tagintézményeként működik. Az épület tömegközlekedési csomópont mellett helyezkedik el, szomszédságunkban van a vasútállomás és a helyi buszállomás is. A városrész körülbelül 15.000 fős, számos óvoda és iskola veszi körül, ennél fogva sok klubtag és látogató jár a vonzáskörzetből is. Az épületet 1977 júniusában adta át a MÁV, a Vasutasok Szakszervezete és a Mozdonyvezetők Otthona jogutódjaként, a célnak megfelelő termekkel, funkciókkal.

Jelenleg MÁV irányú és városi/lakóterületi közművelődési tevékenységet egyaránt ellátunk, az önkormányzattal közművelődési megállapodással rendelkezünk, egy-egy feladat végrehajtására pluszforrást is biztosít (pl. Szolnok Napja). Az érdekeltségnövelő pályázatban részt veszünk, melyből kisebb mértékű technikai eszközöket, kellékeket tudtunk vásárolni. Kis csoportjaink rajtunk keresztül pályázhatnak önkormányzati működési támogatásra. Ezt a támogatást a szabadidő hasznos eltöltésére fordíthatják. Pályázatuk megírásában majd elszámolásában rendszeresen segítsük őket.

Az épület háromszintes, a földszinten egy kisebb klubszoba és egy nagyobb terem került kialakításra. Az első emeleten két nagyobb és két kisebb klubhelység található, az előző években használt könyvtárat többfunkciós helységgé alakítottuk át. A második emeleten egy egyfunkciós helység és egy zenés-táncos nagy rendezvényekre használt nagyterem található. Mellette helyezkedik el a vizesblokkal ellátott melegítőkonyha és egy kisebb szakköri terem.

Társadalmi beágyazottság, kapcsolatrendszer

Intézményünk immár 40 éve működik, tevékenységünkkel ismertté váltunk mind a MÁV, a helyi szakszolgálatok, a város vezetése, és a lakosság körében egyaránt. Szorosan együttműködünk a városrészben működő oktatási-nevelési intézményekkel. Rendszeresen együttműködünk a város óvodáival, iskoláival melynek köszönhetően közös programokat tudunk megvalósítani.
Szolnok Város Polgármesteri Hivatala minden évben megszervezi a Tiszta Szívvel Szolnokért elnevezésű egészségügyi szűrőprogramot, amelyben mi is szerepet kapunk, így szűrő programoknak adunk helyet.

A VOKE Csomóponti Művelődési Központ küldetése és feladatai

 • A magyar polgárok, vasutasok, aktív dolgozók, családtagok, és nyugdíjasok művelődési, kulturált szabadidő eltöltési lehetőségek biztosítása,
 • Az intézmény közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat is elláthat, amelyről állami, önkormányzati szervnek kell gondoskodnia.
 • Ezen feladatok közé tartozik a helyi közművelődési feladatok ellátása, amelynek formáit „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. tv. 64 §-67. §-ok, valamint 76. § szabályozza.
 • A VOKE Csomóponti Művelődési Központ kiemelt feladatának tekinti továbbá az intézményben felhalmozódott értékek és eredmények megőrzését és továbbfejlesztését,
 • a jórészt önszerveződés útján létrejött klubok, szakkörök működési lehetőségeinek biztosítását, a közösségfejlesztés adta lehetőségek kiaknázását,
 • más, hasonló tevékenységet folytató belföldi, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást és együttműködést,
 • a rendelkezésre álló és elérhető finanszírozási források felkutatását, a különböző forrásból eredő támogatások érték és teljesítmény centrikus elosztását.

Általános alapelvek

 • A közművelődéshez való jog általános gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé kell tenni az általunk nyújtott kulturális javakhoz való hozzáférést
 • közösségi színtér igénybevétele: a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése
 • közösségi művelődési formák biztosítása
 • szakmai együttműködések, partnerség

Az intézmény munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az intézményben működő csoportok, klubok életének, vasútirányú-, helyi-, kulturális rendezvényeik színesítésének.

Balázsiné Gődér Ágnes
Intézményvezető